Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Beck Maskin AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Oppgavene kan være delegert, men ikke ansvaret.

Vi vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med gjeldende lovgivning.


Selskaper i samme konsern kan behandle personopplysninger på vegne av Beck Maskin AS. Per dags dato gjelder dette Beck Maskinutleie AS og Beck Maskin Sverige AB.


Eksterne tjenesteleverandører (Databehandlere) kan behandle personopplysninger på vegne av Beck Maskin AS på ulike områder. Vi vil sørge for at dette skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning for å beskytte de personopplysningene som behandles av eksterne tjenesteleverandører.


2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om personer hos våre kunder og samarbeidsparter;

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Postadresse
 • e-postadresse
 • Din profil på sosiale medier
 • Leveringsadresse
 • Din arbeidsgiver
 • Rolle i firma
 • Kjønn
 • Registreringsnummer (Serienummer) på maskiner/kjøretøy
 • Fødselsdato-/nummer
 • Passord for "min side" etc.
 • Kjøpshistorikk
 • Kontonummer


3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene til bruk i vår virksomhet for å ivareta våre forpliktelser.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp eller forespørsel.


4. Grunnlaget for behandlingen

Vi oppbevarer og bruker personopplysninger som nevnt i punkt 2 for å oppfylle kjøpsavtaler eller andre forpliktelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Ved bruk av samtykkeerklæring som grunnlag for bruk av personopplysninger til markedsføring vil vi benytte kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.


5. Innhenting av personopplysninger

Ved handel, forespørsler eller kontakt med våre selgere, partnerbedrifter, service eller andre som har kontakt med kunder hos oss, legger du igjen personopplysninger.

Ved deltakelse eller samhandling i forbindelse med arrangementer, konkurranser, kampanjer kan du legge igjen personopplysninger.

Om du samhandler med oss på sosiale medier eller andre elektroniske plattformer deler du personopplysninger med oss.

Detaljer og informasjon vi samler for å hjelpe deg med å finne produkter og tjenester som kan være av interesse for deg.

Dine svar på markedsundersøkelser som vi gjennomfører.

Vår korrespondanse med deg, inkludert tilbakemeldinger, klager og kommentarer fra deg via telefon, epost eller sosiale medier, eller registreringer av digitale, papir eller personlig korrespondanse og samspill mellom oss. Hvis du har kommunisert med oss via telefon samler vi inn opplysninger om telefonnummeret som ble brukt til å ringe oss

Informasjon om din økonomiske situasjon, kredittverdighet, samt kriminell aktivitet eller svindelaktivitet som du eller tredjepart gir oss.

Disse opplysningene lagres i henhold til lovens bestemmelser.


6. Kilder til personopplysninger

Vi samler personopplysninger om deg direkte fra deg eller dine henvendelser eller kontakthendelser og annet samspill med oss, ved bruk av våre nettsider, sosiale medier og andre digitale kommunikasjonsplattformer eller andre metoder for samspill mellom oss og deg.

Vi kan også motta personopplysninger om deg via andre kilder, inkludert forretningspartnere, underentreprenører innen teknisk, betalings- og leveransetjenester, annonsenettverk, analyseleverandører, søkeleverandører, kredittvurderingsselskaper, databaser over svindel og kriminell aktivitet og andre tredjeparts databaser inkludert sanksjonslister og næringsinformasjonsdatabaser og analyseverktøy.


Kundeprofil på våre nettsider

Om du oppretter en kundeprofil på Beckmaskin.no kan du velge om du vil motta nyhetsbrev som sendes på epost og/eller SMS fra oss. Dersom du har takket ja til å motta nyhetsbrev, blir disse tilpasset deg på best mulig måte. Da tar vi utgangspunkt i dine demografiske opplysninger (f.eks. kjønn, alder, adresse), og kan i noen tilfeller også koble opp kjøpshistorikken din hos oss kontoen din i opptil maksimalt 5 år fra hvert kjøp. Hvis kontoen din har vært inaktiv i tre år, forbeholder vi oss retten til å deaktivere den.


Informasjonskapsler på nettside

Når du besøker vår nettside legges det igjen informasjonskapsler på din enhet. Vi bruker informasjonskapsler som grunnlag for å analysere bruk av nettstedet. Informasjonskapsler benyttes også som grunnlag for markedsføring på internett. Det kan også benyttes informasjonskapsler som bare husker dine handlinger for dette besøket på nettsiden, og som slettes når brukersesjonen avsluttes. Ingen sporing medfører lagring av din IP-adresse eller andre opplysninger som kan være personlig identifiserende.

Les mer om informasjonskapsler her

Personopplysninger fra flere kilder kan sammenstilles, men vi vil alltid sikre at vi er i henhold til gjeldende lovgivning.


7. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke:

 • selge
 • overføre
 • utlevere

dine personopplysninger til andre.

Unntak:

 • For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, f.eks.:
  • Forhandlere (vi deler en rekke kundeopplysninger med våre faste forhandlere).
  • Fraktselskap (nødvendige opplysninger for å utføre denne tjenesten)
  • Leverandører (produsenter av maskiner, navn på kjøper og tilknyttet firma)
  • Forhandlere/servicepartnere (nødvendige opplysninger i forbindelse med leveranse eller service)
  • Finansiering (nødvendige opplysninger for finansiering av din handel, eller ved avtale om tilbud på finansiering nødvendige opplysninger for å kunne gi tilbud om finansiering, herunder kredittsjekk og undersøkelser for å avdekke svindelforsøk.
 • Når vi er rettslig forpliktet til det.


8. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister så lenge du handler regelmessig, eller det kan foreligge reklamasjonsmulighet.

Andre lover kan medføre at vi må oppbevare personopplysninger i et annet tidsrom.


9. Rettigheter for den registrerte

Du kan kreve:

 • innsyn i egne personopplysninger
 • flytting av egne personopplysninger
 • sletting av opplysninger

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger slik at uvedkommende ikke får tilgang til dine opplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at epost, SMS, skjema på nettsiden og evt. chat på nettsiden er usikre plattformer hvor du selv må ta ansvar for sikkerheten til dine personopplysninger.


11. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: gdpr@beckmaskin.no

Adresse: Håndverksveien 7, 1405 Langhus


12. Dato for denne personvernerklæringen

Vi kan enhver tid gjøre endringer i denne personvernerklæringen uten varsel. Vi kan i enkelte tilfeller varsle deg på epost om endringer. Vennligst sjekk denne erklæringen ofte for å bli gjort oppmerksom på endringer i denne personvernerklæringen. Skriv gjerne ut en kopi for å se endringer vi har gjort.

Denne personvernpolitikken ble sist oppdatert i 14. august 2018.