BM Hammer Service

Den hydrauliske BM hammeren er utviklet på bakgrunn av AJCE sin årelange erfaring og kompetanse, og vil med sin ytelse og lange levetid tilfredstille kunder under alle slags arbeidsforhold. Til tross for en utmerket kvalitet kan dette rivningsverktøyet svikte om det ikke håndteres korrekt og får utført regelmessig inspeksjon, noe som kan føre til ulike problemer.

Regelmessig inspeksjon er avgjørende for at den hydrauliske hammeren skal fungere best mulig. Rådfør deg med en AJCE -servicestasjon for regelmessig inspeksjon og vedlikehold. Kunder anbefales å kontakte servicestasjonen for inspeksjon innen seks måneder etter levering.

DAGLIG INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD:

Inspeksjonsenhet


Inspeksjonpunkt Tiltak
Løse, manglende og skadede bolter og muttre. • Gjennomgående bolter
 • Monteringsbolter for braket t
 • Sjekk om de er løse
 • Etterstram grundig
Sjekk om slangefester er løse, synlig skade på slanger eller oljelekkasje


 • Hydrauliske rør for hammerens oljeslanger

 • Stram godt til igjen
 • Skift ut på alvor skadede deler
Unormal oljelekkasje


 • Tilkoblinger på sylinderhode og sylinder
 • Klaring mellom sylinderhode og verktøy (Det er normalt med en liten lekkasje fra sylinderhodet)
 • Konsulter Beck Maskin for videre inspeksjon
Unormal slitasje og sprekker på verktøyet


 • Meisel
 • Deformert, brent og utslitt meise må repareres.
 • Sterkt utslitt verktøy må skiftes ut
Smørefett


 • Smør ved oppstart og hver 2 ~ 3 driftstime med smørepumpen. Pump 5~10 ganger (Smøreposisjon og metode vist til venstre)
 • Ved smøring, legg verktøyet mot underlaget.
 • Smør fronthode
Nivå og forurensning av hydraulikkolje


 • Tilstanden til hydraulikkoljen
 • Forurensing av hydraulikkolje påvirker driftsbetingelsene. Oljens farge forteller graden av forurensing.
 • Kriterier for å vurdere forurensning er spesifikt angitt av AJCE. Ved sterk forurensing må du drenere og spyle hydraulikkoljetanken og fylle den med en ny olje.
Mangler gummiplugger og snapringer

 • Gummiplugger
 • Snapringer
 • Alvorlig skadede deler må skiftes ut.


Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende bruk av din hydrauliske hammer kan du kontakte oss og vi hjelper deg med spørsmål og evt. hammerservice.