Reginn.no

Maskinregisteret er nå etablert.

Fra 2018 blir alle solgte maskiner fra Beck Maskin AS registrert i Maskinregisteret på REGINN.NO og merket med en QR-kode.Hva gjør QR-koden?
Kjennemerket på maskinen inneholder en QR-kode. Alle kan scanne QR-koden med smarttelefon og se grunndata om maskinen. En maskineier eller kontrollør kan se mer informasjon. Kjennemerket inneholder en QR-kode som plasseres tre steder på maskinen.

Fakta om Maskinregisteret
Dette er et samlet register som alle aktørene kan benytte som et hjelpemiddel innen sine forskjellige fagområder. Dette gjelder bl.a maskineiere /entreprenører, finans- og forsikringsbransjen, importører/forhandlere, maskinførere, sakkyndige virksomheter, verksteder, byggherrer/oppdragsgivere, Arbeidstilsynet, Tollvesen, Skatteetaten og Politi. I tillegg til de nyttige og nødvendige system Maskinregisteret bidrar med, ønsker bransjen å bruke et slikt register til å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet og useriøse aktører.

Hva kan brukerne gjøre i maskinregisteret?
Maskineiere ogentreprenører får en komplett nettbasert oversikt over sine maskiner.Her kan de få elektronisk tilgang til sakkyndig kontrollrapport og

automatisk varsling når det er tid for ny kontroll. Det blir også et system for fillagring av samsvarserklæringer CE-dokumenter, vedlikehold, forenklet flåtestyring, samt daglig- og ukentlig kontroll.

Egen App
Med en kommende App for smarttelefon får maskinførere et enkelt verktøy for å gjennomføre daglig/ukentlig kontroll. De kan også sjekke at sakkyndig kontroll er utført. I tillegg får alle sakkyndige kontrollører et felles system der alle kontroller er samlet.