logo_org_cmyk.png
Grønt Punkt Norge - www.grontpunkt.no
Vi tar vårt miljøansvar ved å delta i en returordning for håndtering av vårt avfall og emballasje, slik at dette blir håndtert og resirkulert på en sporbar og forsvarlig måte. Tilsammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges CO2-utslipp reduseres med 350 000 tonn hvert år! Du kan gjøre ditt ved å levere brukt emballasje til gjenvinning!
Tenk miljø - Kildesorter emballasjen du også.
forhandlerikon-groenn.png
Norsk Dekkretur AS - www.dekkretur.no
Vår samarbeidsavtale med Norsk Dekkretur AS (NDR) går ut på at vi betaler miljøgebyr for det antall løse dekk eller dekk montert på kjøretøy, hengere som vi importerer etter avfallsforskriften, kap 5. om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Hvert år utarbeider Norsk Dekkretur AS en revisorbekreftet rapport over innsamlet mengde, hvor dekkene er hentet i Norge, hva dekkene har gått til, og hvem som har mottatt dekkene eller kvernede dekk.
Renas-logo-2.png
Renas - www.renas.no
RENAS har til formål å sørge for kostnadseffektiv og miljøvennlig innsamling, behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), i henhold til gjeldende forskrifter og sertifiseringskrav. For å håndtere el.artikler er vi medlem hos RENAS.
Ingen miljøgifter på avveie.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* indicates required