Kambodsja

Har en estimert befolkning på 15 408 000 innbyggere (Verdensbanken 2014). Sammenliknet med nabolandene Vietnam og Thailand er befolkningen ikke spesielt stor. Befolkningstettheten er 87 per km2. Høyest er tettheten på det sentrale slettelandet ved Mekong, men er likevel vesentlig lavere her enn på tilsvarende elvesletter i Vietnam og Thailand. Vekstraten er beregnet til 2 % per år. Forventet levealder ved fødsel er for kvinner 75 år og for menn 69 år.

Borgerkrigen og forholdene under Røde Khmer har ført til spesielle særpreg i befolkningen. En fødselseksplosjon som startet etter Røde Khmers fall 1979 har ført til at befolkningen er svært ung. 31 % av befolkningen er under 14 år. I gjennomsnitt har hver husholdning 4,7 medlemmer. Over halvparten av befolkningen har ikke adgang til rent drikkevann og analfabetismen er beregnet til 1/4.

Ifølge myndighetene består befolkningen av rundt 90 % etniske khmerer, noe som gjør Kambodsja til det mest homogene landet i Sørøst-Asia. Khmerene har befolket Kambodsja siden førhistorisk tid (siden før 100-tallet evt.). Deres kultur er påvirket av samkvem og kontakt med andre kulturer, først og fremst indisk kultur og religion via sivilisasjonene i India og på Java, senere også med thailendere (900-1400-tallet), vietnamesere (fra tidlig på 1600-tallet) og kinesere (siden 1700-tallet). Minoritetsgruppene omfatter ca. 5 % vietnamesere, ca. 5 % kinesere og et mindre antall cham-muslimer og andre stammefolk.


Les mer fakta her


Meld deg på vårt nyhetsbrev

* indicates required