@becksworldpreksway

Becks World på Facebook


Forestill deg å ikke kunne lese eller skrive og at all den kunnskapen du innehar kommer fra personer i din nærmeste krets. Uten riktige forutsetninger er sjansen liten for at du noen gang vil få en utdannelse. Dette er den brutale virkelighet for mange barn i Kambodsja. Vi er derfor svært takknemlige for at vi gjennom veldedighetsorganisasjonen Redd Barna startet vår skoleprosjekt i Koh Rong i Kambodsja 2013 for å gi disse barna et bedre tilbud og en bedre hverdag og at vi fortsatt 10 år etterpå støtter elevene på skolen.

FAKTA OM KAMBODSJA


HVORFOR KAMBODSJA?

Gjennom mange år har vår familie hjulpet barn og mennesker rundt om i verden til en bedre hverdag, gjennom SOS Barnebyer, Kirkens Bymisjon og andre organisasjoner.

For 12 år siden, i 2010 kom Inger og Owe Beck til øya Koh Rong (4000-5000 innbyggere) første gang. En perle av en øy vest i Kambodsja mot Siambukta. Der så de at skolen i Prek Sway delvis hadde falt sammen og det fantes ikke penger til å bygge den opp. Med hjelp fra Redd Barna som den gang var sterkt representert med skolebygging i Kambodsja fikk Becks bygget skolen opp igjen. Pengene ble i hovedsak skaffet av Becks gjennom selskapene Becks driver. Det ble starten på en fin historie.


Fra en nedkjørt skole med få lærere og elever og enn befolkning som ikke trodde på utdannelse, gikk familien Beck ved Inger og Owe i gang med å utvikle Prek Sway skolene. Flere elever begynte på det som den gang var en Primary School, og behovet meldte seg etter hvert for en Secondary School. Tillatelser ble innhentet, likeså tilbud og skolen stod ferdig i 2019 - med finansiering fra Beck familien.

I dag (november 2022) er det nær 350 elever på skolene inkludert barnehage. Det er 12 lærere, foruten frivillige som hjelper til. Beck familien har gjennom sine selskaper bevilget over 300 000 USD til prosjektet. Skolene holder i dag en høy standard, de lærer å lese og skrive, forskjellige språk, matte, og ikke minst viktigheten av å holde det rent rundt seg. Tidligere fløt det med søppel rundt på området, nå er det rent. Der er etablert gatelys (solcelledrevet) og betongveier der, slik at foreldre kan levere og hente barna sine på motorsykler fra andre landsbyer på øya.

Det siste og kanskje det fineste for Prek Sway og Becks er at Prek Sway skolene vil bli et utdannelsessenter på Koh Rong, med nytt gymnas som bygges i 2023.

Beck familien er med, og det blir en spennende reise videre.

Det er fire landsbyer på Koh Rong Øya (bildet) og vår landsby heter Prek Sway hvor vi bygget opp den første barneskolen.
ANDRE HJELPEPROSJEKTER

LES MER OM BECKS 3 FADDERBARN - 3 SØSTRE

Skoleprosjektet i Kambodsja driftes av :

Familien Beck
Beck Maskin AS
Beck Eiendom AS