Airman service

Airmanservice

For at denne kvalitetsgraveren skal være operativ i mange år fremover minner vi om at graveren – som andre maskiner trenger vedlikehold og forhåndsregler ved bruk.

I denne forbindelse ber vi om at:

  • Instruksjonsboken leses før bruk.
  • daglig, ukentlig, månedlig og årlig vedlikehold utføres i henhold til instruksjonsboken.
  • det vises varsomhet ved vasking/spyling i forhold til elektriske komponenter.
  • Man er observant på eventuelle lekkasjer.


VIKTIG! Oljeskift og filterskift motor hver 250. time. Bolter og foringer skal smøres hver 4. time.

Vi minner om at årlig sakkyndig kontroll av graveren er pålagt i Arbeidsmiljøloven. Beck Maskin AS er en av 200 bedrifter i Norge som er sertifisert for å kunne foreta årskontroll. Vi utfører service både ute hos kunde og inne på vårt verksted.


Sakkyndig årskontroll og serviceavtale kan bestilles her hos oss. Skulle det hende noe, er vi her for dere.

ØNSKER DU SERVICEAVTALE TIL DIN AIRMAN ?
DAGLIG ETTERSYN
UKENTLIG ETTERSYN
Tidligere oppdaget feilUtbedre feilen
MotorOljenivå, konsistens, kjølevæske viftereim (stramme hvis nødvendig), ulyder, eksos.Rengjøring av luftfilter.
Drivstoff Nivå, konsistens, vannutskiller (drener vann hvis nødvendig).

Rengjør dieseltank.
UtvendigChassis, oljelekkasjer, vannlekkasjer, slanger og koplinger, sylindre, bolter og muttere, løse
og defekte deler.
Oppsmøring av sving
og gir (hver 50. time).
UnderstellBelter, beltestrammer (stramme ved behov)Rengjør register i radiator.
HydraulikkoljeRengjør register i radiator.Kontroller manøverspakene
BatteriNivå.
ElektriskKabler, instrumenter, funksjoner, lys, defekte pærer.Rengjør maskinen
Bolter og foringerSmøring, shimsing
Skuffer og utstyr


Ovennevnte er en generell veiledning for vedlikehold av din nye maskin. Les Håndbok for bruk og service, som følger med maskinen, for en komplett oversikt over serviceintervaller på din maskin. Vi gjør oppmerksom på at manglende service og vedlikehold, eller bruk av uoriginale komponenter kan forårsake at garantien ikke er gyldig.*

VIKTIG!
Førstegangsservice på 50 timer – bytte av motorolje og motoroljefilter.
Førstegangsservice på 100 timer – bytte av hydraulikkfiltre.