Canycom service

Canycom service

For at denne kvalitetsmaskinen skal være operativ i mange år fremover minner vi om at dumperen – som andre maskiner trenger vedlikehold og forhåndsregler ved bruk.

I denne forbindelse ber vi om at:

  • Instruksjonsboken leses før maskinen tas i bruk.
  • Daglig, ukentlig, månedlig og årlig vedlikehold utføresi henhold til instruksjonsboken.
  • Varsomhet vises ved vasking/spyling i forhold til elektriske komponenter.
  • Man er observant på eventuelle lekkasjer.


VIKTIG!

Førstegangsservice på 50 timer – bytte av motorolje og motoroljefilter.
Oljeskift og filterskift motor hver 250. time. - Bolter og foringer skal smøres hver 4. time.

Vi minner om at årlig sakkyndig kontroll av minidumperen er pålagt i Arbeidsmiljøloven.

Sakkyndig årskontroll og serviceavtale kan bestilles her hos oss. Skulle det hende noe, er vi her for dere.For at det skal være enkelt å ta vare på din nye maskin har vi laget en enkel oversikt overdaglig og jevnlig vedlikehold.


DAGLIG ETTERSYN

UKENTLIG ETTERSYN
Tidligere oppdaget feilUtbedre feilen
Sikkerhet Kontroller at alle sikkerhets- funksjoner fungerer skikkelig.

Feil må utbedres før maskinen tas i bruk.

Rengjør dieseltank.

Rengjør register radiator.

MotorOljenivå, konsistens, kjølevæske, viftereim (stramme hvis nødvendig),
ulyder, eksos
Luftfilter
Tøm StøvkoppBank ut støvet
DrivstoffNivå, konsistens, vannutskiller (drener vann hvis nødvendig)
UtvendigChassis, oljelekkasjer, vannlekkasjer, slanger og koplinger, sylindre, bolter og muttere, løse og defekte deler
Rengjør maskinen, særlig i områder rundt belter og sprocket hjul.
DrivverkKontroller reimer og stramhet av disse, eventuelt juster. Gjelder også wire til manøvreringspaker.
HydraulikkoljeNivå, konsistens (etterfyll ved behov).
BatteriNivå og klemmer.
ElektriskKabler, instrumenter, funksjoner, lys, defekte pærer.
Bolter og foringerSmøring, shimsing
Skuffer og utstyrSlanger og koplinger, bolter, funksjoner, sprekker, slitasje


Ovennevnte er en generell veiledning for vedlikehold av din nye maskin. Les Håndbok for bruk og service/Brukermanualen, som følger med maskinen, for en komplett oversikt over serviceintervaller på din maskin.

Vi gjør oppmerksom på at manglende service og vedlikehold, eller bruk av uoriginale komponenter kan føre til at garantien ikke er gyldig.