KOMEXS

KOMEXS er et gratis webbasert program som gjør det mulig å overvåke Kobelco maskiner eksternt. KOMEXS gir tilgang til viktig maskindata, som hjelper deg til å administrere maskiner mer effektivt, øker maskinens produktivitet og reduserer kostnadene. Med KOMEXS systemet kan du administrere en flåte anleggs-maskiner spredt rundt på forskjellige lokasjoner.Komexs er helt gratis og standard på alle nye maskiner fra 8 tonn og oppover, men du må selv si ifra hvis du
ønsker dette aktivert på maskin din..

  • Du kan overvåke din Kobelco maskinflåte effektivt og økonomisk.
  • Du kan overvåke dieselforbruket på mest effektiv måte.
  • Du får beskjed når service skal utføres.
  • Du får feilmeldinger i systemet.
  • Du vet når det er tid for service.
  • Systemet har integrert GPS system (du finner maskinen igjen om den blir borte) = Lavere forsikringspremie.