Vårt byggeprosjekt er godt i gang

Gravearbeidet til vårt nye lagerbygg er godt i gang, og selvsagt med de rette maskinene.