Kranselag for nybygget med KM Bygg AS

Fredag ble vi invitert av Kopperud Murtnes Bygg AS til Kranselag for nybygget.

Kranselag, også kalt sperreskål eller mønsåsfest, er en gammel byggetradisjon som gikk ut på at snekkerne setter opp en krans eller busk i mønet når bygget var under tett tak. Byggherren spanderte så en fest på snekkerne innen en uke. I dag er dette gjerne en gave eller et måltid.

For oss ble det Pizza og kake :).

Snart ferdigstilles lagerhall og parkeringshus. Kontorene innredes nå i disse dager.