Kobelco nr. 2 levert Tranby AS

Kobelco nr. 2 levert Tranby AS

Da har Dennis Poosch i Tranby AS, Vøyenenga tatt vel imot sin Kobelco SK75SR-7 nr 2.
8 tonneren er utstyrt med bl.a følgende:

  • SMP ST10 HardLock, S50/S50, Macs/L8
  • SMP S50 HardLock HK-feste
  • Gjerstad fast pusseskuff S50/400ltr
  • SE pallegaffel S50/1200mm/2,5
  • Sentralsmøring maskin og tiltrotator

Tranby AS ble etablert 1978, og er et anleggsgartnermester- og landskapsentreprenørfirma med virksomhet primært i det sentrale østlandsområdet med Oslo som kjerneområde. Virksomheten har organisert sin virksomhet innen nyanlegg og vedlikehold av alle typer utomhusareal, idrettsanlegg for offentlig sektor.

Vi takker for tilliten med Kobelco nr. 2 og ønsker lykke til med maskin og fremtidige oppdrag.
Maskinen er solgt av Jan Otto Finne.

2.jpg 1.jpg 6.jpg 7.jpg 10.jpg 3.jpg 8.jpg