Informasjon om Covid-19 utbrudd i Nordre Follo

Informasjon om Corona utbrudd i Nordre Follo

Informasjon om drift og åpningstider

Det er dessverre påvist virusmutasjon i Nordre Follo. Beck Maskin innfører derfor flere ekstra tiltak i henhold til pålegg fra myndighetene.

Disse gjelder i første omgang til 31. januar.

Det innføres adgangskontroll, hvor alle må regisrere seg. Vennligst ingen unødvendige besøk.

Salgsavdelingen vil være stengt, men alle kan treffes digitalt på telefon og epost.

Verksted vil ha tilnærmet normal drift, henting og levering av maskiner vil foregå med strenge smittevernstiltak.

Delelager vil være åpent for forsendelser, henting og hastesaker.

Ved uteservice, er det ønskelig at maskinkjører/ eier ikke er tilstede. Dersom det ikke lar seg gjøre, er det viktig å opprettholde minst 2 meter avstand og bruke munnbind.

Ta hensyn og ta vare på hverandre

Med vennlig
Beck Maskin AS