Beck Maskin blir "grønn" med solcellepaneler

Vi er straks ferdige med å legge solcellepaneler og bergvarme på våre 2 bygg, både på det eksisterende og det nye.
Dette vil gi oss fordeler og gevinst nå i disse krevende tider.

  • Miljøvennlig og energieffektiv løsning – en viktig investering for fremtiden.
  • Redusert CO2 avtrykk og bedret energiklasse på byggene
  • Hvert panel reduserer utslipp tilsvarende 2.500 km bilkjøring.

Vi ser fremover med en grønnere hverdag! Bli med å redusere klimaavtrykket.