2 Kobelco til Norsk Saneringsservice AS

2 Kobelco til Norsk Saneringsservice AS

Vi gratulerer Norsk Sanerings Service med 2 nye flotte Kobelco. SK75SR-7 og SK140SRLC-5.
Med sine 125 cm brede belteplater (Gummipads) ligger de godt på myra som de nå er igang med å restaurere.
SK140 er utstyrt med Steelwrist X18 OilQuick, X-Control G2rototilt, S60 OilQuick HK-feste, SMP S60 graveskuffe 700ltr./J350, Cangini S60 fast pusseskuffe 25gr./2200mm, hammerglass på øvre og nedre frontrute, Trimble Earthworks 2D premium. Ekstra kjede, Sentralsmøring på maskin og tilt.
Maskinene er solgt av Jon Ølstad. Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med prosjektet.

Les deres spennende artikkel fra feltet.
NSS er i gang med myrresturering for Miljødirektoratet og beltet inn i skogen og ut på myra med sine nye Kobelco gravere. 1 på 8 tonn og 1 på 15 tonn som har belteplater med bredde på 1,25 m. Dette er deres første restaureringsjobb som ble startet opp på Endelausemyrene i Ringsaker.
NSS ser frem til og bistå med dette og ved å restaurere myr vil vi få flere goder og tjenester fra myra som for eksempel redusering av klimagassutslipp ved å lagre store mengder karbon, flomdempende tiltak når det kommer mer nedbør, samt bedre den økologiske tilstanden som er med på å sikre det rike artssamfunnet av planter og dyr. Myra lagrer gigantiske mengder karbon i form av lite omdannet dødt organisk plantemateriale som er vannmetta. I en km2 myr kan det lagres 250 000 tonn CO2. Grøfting av myrer fører til at vannspeilet i myra synker og nedbrytingen av torv øker, og dermed slippes det ut store mengder karbon. På et år slipper et dekar drenert myr ut omtrent like mye CO2 som en personbil. Samlet sett slippes det ut rundt to millioner tonn CO2 hvert år fra norske myrer, noe som tilsvarer 5-10 % av det norske menneskeskapte CO2-utslippet.

jpeg-imag1.jpg IMG_2100.jpg IMG_2097.jpg IMG_2096.jpg IMG_2101.jpg IMG_2098.jpg IMG_2089.jpg IMG_2095.jpg IMG_2092.jpg IMG_2093.jpg 20191002_124015-web.jpg 20191002_121709-web.jpg