Våre forholdsregler ang. Koronavirus

Våre forholdsregler ang. Koronavirus

Kjære kunder og samarbeidspartnere!
Vi holder åpent og fortsetter vår drift men har høy fokus på å ivareta våre ansatte, leverandører og kunder i forhold til helse og sikkerhet.

Vi holder åpent hver dag fra 07:30 -16:00 på alle avdelinger.

Vi ber om at besøkende holder god avstand fra resepsjon, kunde-og varemottak. Vi har egen ventesone ved inngangsdøra. Vi ønsker å kunne hjelpe dere samt levere god service, men håper på forståelse for denne situasjonen.

Vi følger alle råd og krav som stilles av Folkehelseinstituttet i tillegg til våre egne forholdsregler: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Keep safe og ta godt vare på hverandre!
Med vennlig hilsen Beck Maskin AS.