KOMEXS

KOMEXS er et gratis webbasert program som gjør det mulig å overvåke Kobelco maskiner eksternt. KOMEXS gir tilgang til viktig maskindata, som hjelper deg til å administrere maskiner mer effektivt, øker maskinens produktivitet og reduserer kostnadene.
Med KOMEXSsystemet kan du administrere en flåte anleggsmaskiner spredt rundt på forskjellige lokasjoner.

Komexs er standard på alle nye maskiner fra 8 tonn og oppover.

* Du kan overvåke din Kobelco maskinflåte effektivt og økonomisk.
* Du kan overvåke dieselforbruket på mest effektiv måte.
* Du får beskjed når service skal utføres.
* Du får feilmeldinger i systemet.
* Du vet når det er tid for service.
* Systemet har integrert GPS system (du finner maskinen igjen om den blir borte) = Lavere forsikringspremie.